NOVINKY

Pro podrobné sledování novinek klikněte sem (pouze v angličtině)

No active news

O projektu

CGS Europe - "Celoevropská koordinační akce v oboru geologického ukládání CO2"
CGS Europe, "celoevropská koordinační akce v oboru geologického ukládání CO2", je projekt financovaný v rámci 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický vývoj a demonstrační aktivity. CGS Europe spojuje kompetence, znalosti a zkušenosti hlavních evropských výzkumných institucí členských států EU a přidružených zemí, které se věnují výzkumu v oboru geologického ukládání CO2. Vytváří koordinační a integrační mechanismy mezi Asociací CO2GeoNet - dřívější Evropskou sítí excelence pro geologické ukládání CO2 - a 23 dalšími partnery, což rozšiřuje jeho působnost na 24 členských států EU a 4 přidružené země. CGS Europe představuje nezávislou platformu a zdroj referencí, místo, kde všichni evropští, národní i mezinárodní experti, instituce a regulační orgány mohou získat nejnovější výsledky výzkumných studií v daném oboru, sdílet poznatky a zkušenosti, diskutovat dopady regulačních opatření, identifikovat potřeby dalšího výzkumu nebo připravovat nové projekty.
 
Projektový leták ke stažení (v angličtině): 
 
 

Čerstvé dokumenty

  
 Přečtěte si článek o CGS Europe v časopisu Global Scientia č..2
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Brožura "Co to vlastně je geologické ukládání CO2?", zpracovaná asociací CO2GeoNet, je nyní k dispozici ve 25 jazycích, včetně češtiny.
  
Tato brožura poskytuje srozumitelné odpovědi na 6 klíčových otázek týkajících se technologie ukládání CO2, doprovázené ilustrativními obrázky, grafy a fotografiemi.
  
Partneři projektu CGS Europe přeložili brožuru do mnoha evropských jazyků, aby podpořili rozšíření vědecky podložených informací o této technologii, podporující snížení emisí skleníkových plynů a zmírnění změny klimatu. Další jazykové mutace jsou očekávány již brzy.
 
 
 

Další publikace a články o CGS Europe jsou k nahlédnutí zde; podrobný seznam pak naleznete na stránce projektových publikací