You are in: CGS Europe > CGS Europe

CGS Europe

Přestože Evropská unie již v technologii zachytávání a ukládání CO2 (CCS), jedné z klíčových technologií boje proti změně klimatu, učinila značné pokroky, současná situace si žádá další urychlení jejího rozvoje a rozšíření aktivit do všech členských států i přidružených zemí. Tento rozvoj, mimo jiné, znamená např. podporu plánovaných 10-12 evropských demonstračních projektů CCS, a to nejrůznějších úhlů, tak, aby bylo umožněno komerční zavedení technologie ve 20. letech.
 
Geologické ukládání CO2 (CGS) je součástí technologického řetězce CCS, která si zasluhuje zvláštní pozornost, zejména díky místním odlišnostem geologických úložišť a její citlivosti z hlediska veřejného mínění. CGS zahrnuje širokou škálu otázek a proplémů - od geovědních aspektů přes nově se utvářející regulatorní rámec, potřebu garantovat bezpečnost a správnou funkci úložiště po dobu řádově tisíců let, až po otázky akceptování úložišť ze stranu veřejnosti. V tomto kontextu byla za podpory 7. rámcového programu Evropské unie 1. listopadu 2010 spuštěna tříletá celoveropská koordinační akce - CGS Europe
 
CGS Europe je primárně založena na podpoře vzájemné spolupráce (networkingu), a to:
  • interního – mezi partnery, jejichž zastoupení je skutečně celoevropské (24 členských států EU a 4 přidružené země), umožňujícího výměnu znalostí a zkušeností mezi 34 zapojenými institucemi, z nichž všechny se mohou prokázat referencemi a zkušenostmi v oboru CGS, ale i
  • externího - přesahujícího rámec projektu ve smyslu spolupráce s národními, evropskými i mezinárodními insitucemi a iniciativami v oboru CCS, jakož i se širší veřejností.
Tato spolupráce je usnadněna skutečností, že CGS Europe využívá již existujících sítí, uskupení a vzájemných vztahů, s již pevně ustavenou Asociací CO2GeoNet působící jako jádro spolupráce, s vazbami na klíčové geovědní instituce sdružené v sítích CO2NET EAST a ENeRG, plus několika dalšími parnery z EuroGeoSurveys.
 

cíle

Cílem CGS Europe je vytvořit důvěryhodné, nezávislé, dlouhodobě fungující a reprezentativní celoevropské vědecké expertní uskupení v oboru geologického ukládání CO2 , které bude: zaručov ... {read more}

plán práce

Plán práce sestává z 5 pracovních balíčků (WP) s tímto zaměřením činností: - Koordinace a řízení projektu (WP1); - Integrace & networking (WP2), interní i externí; - Management z ... {read more}

základní údaje

Typ projektu : 3-letá koordinační akce v rámci 7. rámcového programu EU 24 účastníků , mezi nimž jsou: - celá Asociace CO2GeoNet (11 členů, zapojených do projektu jako 3. strany) - g ... {read more}