You are in: CGS Europe > CGS Europe > Plán práce

Plán práce

Plán práce sestává z 5 pracovních balíčků (WP) s tímto zaměřením činností: 
 
- Koordinace a řízení projektu (WP1);
- Integrace & networking (WP2), interní i externí;
- Management znalostí - s cílem podpořit široké uplatnění technologie CCS, zahrnující: 
  1. vytvoření "studnice znalostí" (WP3): shromáždění, strukturované setřídění a shrnutí existujících znalostí o geologickém ukládání CO2; "studnice znalostí" by měla být snadno dostupná a využitelná (forma internetového úložiště);
  2. rozvoj znalostí (WP4): snižování rozdílů ve znalostech mezi jednotlivými partnery a státy, společné aktivity směřující k dalšímu rozvoji a zlepšování výzkumné kapacity partnerů;
  3. šíření znalostí (WP5): šíření znalostí a výsledků mezi širší publikum (odborné i laické), s využitím vhodných prostředků a jasné a srozumitelné formy. 
Jedním z důležitých výstupů projektu CGS Europe bude lepší poznání současného stavu geologického ukládání CO2 v Evropě a vytvoření jakéhosi strukturovaného "celoevropského" souhrnu znalostí a informací (zprávy, studie, pracovní postupy, národní přehledy, atd.), který může být využit širokým a různorodým spektrem zájemců. Pomocí různých komunikačních nástrojů (každoroční konference, workshopy zaměřené na zvyšování povědomí o CCS a na šíření znalostí o geologickém ukládání CO2, website se "studnicí znalostí" přístupnou online, prezentace a publikace, výukové kurzy. atd.) poskytne CGS Europe přístup k nestranným a vědecky podloženým informacím všem potenciálním zájemcům včetně národních regulačních orgánů, průmyslových firem, vědecké komunity, médií i široké veřejnosti.
 
Nejhmatatelnějším výstupem projektu CGS Europe bude - v době, kdy skončí podpora EU - existence dlouhodobě stabilního celoevropského vědecko-výzkumného sdružení, představujícího "křižovatku" národních, evropských a celosvětových perspektiv a potřeb v oboru geologického ukládání CO2.