You are in: CGS Europe > CGS Europe > Cíle

Cíle

Cílem CGS Europe je vytvořit důvěryhodné, nezávislé, dlouhodobě fungující a reprezentativní celoevropské vědecké expertní uskupení v oboru geologického ukládání CO2, které bude: 
  1. zaručovat a podporovat trvalou vzájemnou spolupráci (networking) výzkumných institucí a kapacit všech relevantních členských států EU a přidružených zemí;
  2. spolupracovat a koordinovat aktivity s dalšími zainteresovanými stranami a existujícími iniciativami v Evropě s cílem definovat a koordinovat plány výzkumu a další aktivity na národní, evropské i mezinárodní úrovni;
  3. přispívat ke zmenšování rozdílů ve znalostech a zkušenostech mezi "průkopnickými" státy, kde se aktivity v oboru CCS již rozvíjejí, a "následnickými" zeměmi, kde je tento obor teprve na počátku;
  4. poskytovat výzkumnou podporu prvním demonstračním projektúm CCS a zavádění technologie CCS do praxe;
  5. podporovat implementaci Evropské směrnice o geologickém ukládání CO2 do národního práva jednotlivých států, jakož i přípravu další návazné legislativy.
 
Pro dosažení těchto cílů je v rámci CGS Europe připravena řada nástrojů a mechanismů na podporu shromažďování, šíření a sjednocování vědeckých znalostí o geologickém ukládání CO2.