You are in: CGS Europe > CGS Europe > CGS Europe - základní údaje

CGS Europe - základní údaje

Typ projektu: 3-letá koordinační akce v rámci 7. rámcového programu EU
 
24 účastníků, mezi nimž jsou:
- celá Asociace CO2GeoNet (11 členů, zapojených do projektu jako 3. strany)
- geovědní instituce zapojené ve stávajících sítích CO2NET EAST, ENeRG, popř.EuroGeoSurveys
 
Networking: 34 institucí zabývajících se výzkumem v oboru geologického ukládání CO2
 
Celoevropský rozsah: 24 členských států EU + 4 přidružené země
 
Cíl: vytvořit důvěryhodné, nezávislé, dlouhodobě fungující a reprezentativní celoevropské vědecké expertní uskupení v oboru geologického ukládání CO2
 
Koordinátor: BRGM - Isabelle Czernichowski-Lauriol (Francie)
 
Řídící výbor:
Isabelle Czernichowski-Lauriol (BRGM, Francie), Anna Korre (Imperial College, Velká Británie), Roberto Martínez (IGME, Španělsko) a Vit Hladik (Česká geologická služba, Česká republika)
 
Sekretariát: Univerzita Zagreb - RGNF (Chorvatsko) – Zeljka Kurelec (info@cgseurope.net)
 
ZÚČASTNĚNÉ STÁTY A PARTNERSKÉ INSTITUCE:
 
Belgie: RBINS-GSB
Bulharsko: SU
Česká republika: CzGS
Estonsko: TTUGI
Finsko: GTK
Chorvatsko: UNIZG-RGNF
Irsko: GSI
Litva: GTC
Lotyšsko: LEGMC
Maďarsko: ELGI
Německo: BGR
Nizozemí: CO2GeoNet-TNO
Polsko: PGI-NRI
Portugalsko: LNEG
Rakousko: GBA
Rumunsko: GeoEcoMar
Řecko: G-IGME
Slovensko: SGUDS
Slovinsko: GEO-INZ
Srbsko: UB
Španělsko: S-IGME
Švédsko: SGU
Turecko: METU-PAL